Zakończyliśmy 5 edycję programu „Łączą Nas Rolki”. Kolejny rok = kolejne młode talenty i coraz więcej uczestników.

III edycja

Podsumowanie programu poniżej w zakładce.

Program w roku 2022

Program realizowany był w ramach jednego komponentu: prowadzenia zajęć sportowych dla najmłodszych.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 450 uczestników. Pod okiem 29 wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli w 29 wiodących klubach w pracy z najmłodszymi, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

Zajęcia realizowane były przez 9 tygodni, przez cały czerwiec i wrzesień 2022 roku, 2 razy w tygodniu (2x 1,5h) lub 3 razy w tygodniu (3x 1h), łącznie 27h w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Treningi dla najmłodszych były bardzo urozmaicone – zajęcia na rolkach, gry i zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Rekrutacja uczestników prowadzona była w klubach na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. Jedna grupa szkoleniowa liczyła 15 osób. W zajęciach sportowych uczestniczyli również wolontariusze w osobach rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 6 dyscyplin wrotkarskich:

 • Jazda szybka
 • Freestyle slalom
 • Jazda Agresywna
 • Inline Alpine
 • Jazda figurowa
 • Hokej na rolkach

i planujemy zaangażować do udziału pozostałe odmiany wrotkarstwa tak aby nazwa programu „Łączą nas rolki” miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sporty wrotkarskie należą do niszy i programy takie jak ten, są bardzo potrzebne do upowszechniania ich w społeczeństwie.

Zrealizowane cele programu:

 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia z wrotkarstwa jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.
 2. Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji sportów wrotkarskich.
 3. Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, pokazywanie pozytywnych wzorców i możliwości, jakie daje sport.
 4. Optymalne wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego klubów wrotkarskich, ich współpracy z obiektami sportowymi, samorządami lokalnymi i rodzicami.
 5. Identyfikacja talentów sportowych i w kolejnych etapach kierowanie ich do grup zawodniczych.
 6. Promowanie wolontariatu sportowego.
 7. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych.
 8. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym np. otyłość, uzależnienie od komputera.

Projekt pozwolił wypatrzeć najbardziej uzdolnioną młodzież do dalszego szkolenia, a także był doskonałą promocją wrotkarstwa poprzez media lokalne i centralne jako sportu całego życia, jego prozdrowotnych wartości i ruchu na świeżym powietrzu. Z tego jasno wynika, iż kontynuacja programu „Łączą nas rolki” w kolejnych latach jest niezbędna.

Źródła finansowania Udział finansowy Udział pozafinansowy

(określić jaki)

% całości kosztów
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
70 000,00 zł 71,95
Samorząd wojewódzki
Samorząd lokalny
inne 27 291,29 zł  Praca wolontariuszy 28,05
Razem 27 291,29 zł 100