Zakończyliśmy 3 edycję programu „Łączą Nas Rolki”. Kolejny rok = kolejne młode talenty i coraz więcej uczestników.

podsumowanie

Podsumowanie programu poniżej w zakładce.

Program w roku 2020

Program realizowany był w ramach jednego komponentu: prowadzenia zajęć sportowych dla najmłodszych.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 294 uczestników. Pod okiem 21 wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli w 19 wiodących klubach w pracy z najmłodszymi, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

Zajęcia realizowane były przez 11 tygodni, od początku czerwca do 16 października 2020, 2 razy w tygodniu (2x 1,5h) lub 3 razy w tygodniu (3x 1h), łącznie 33h w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Treningi dla najmłodszych były bardzo urozmaicone – zajęcia na rolkach, gry i zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Rekrutacja uczestników prowadzona była w klubach na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. Jedna grupa szkoleniowa liczyła 14 osób. W zajęciach sportowych uczestniczyli również wolontariusze w osobach rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 5 dyscyplin wrotkarskich:

  • Jazda szybka
  • Freestyle slalom
  • Jazda Agresywna
  • Inline Alpine
  • Hokej na rolkach

i planujemy zaangażować do udziału pozostałe odmiany wrotkarstwa tak aby nazwa programu „Łączą nas rolki” miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sporty wrotkarskie należą do niszy i programy takie jak ten, są bardzo potrzebne do upowszechniania ich w społeczeństwie.

Projekt pozwolił wypatrzeć najbardziej uzdolnioną młodzież do dalszego szkolenia, a także był doskonałą promocją wrotkarstwa poprzez media lokalne i centralne jako sportu całego życia, jego prozdrowotnych wartości i ruchu na świeżym powietrzu. Z tego jasno wynika, iż kontynuacja programu „Łączą nas rolki” w kolejnych latach jest niezbędna.

Źródła finansowania Udział finansowy Udział pozafinansowy

(określić jaki)

% całości kosztów
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
30 000,00 zł 69,93
Samorząd wojewódzki
Samorząd lokalny
inne 12 900,00 zł 30,07
Razem 42 900,00 zł 100